Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

quản trị viên No Comments

Việt Luật là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn thành lập dự án đầu tư nước ngoài, tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm chuyên môn cao, nhiệt huyết trong công việc cam kết mang đến dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư với thời gian nhanh nhất và chi phí cạnh tranh nhất.
Những thông tin thay đổi trên giấy chứng nhận đầu tư sẽ được đội ngũ nhân viên của Việt Luật tư vấn một cách chi tiết theo quy định của pháp luật:
– Thời hạn góp vốn;
– Cách thức góp vốn trong đăng ký tăng vốn;
– Điều kiện kinh doanh khi bổ sung mục tiêu thực hiện dự án…
Việt luật cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trọn gói không hạn chế số lương thay đổi, bổ sung và đảm bảo giải quyết mọi nhu cầu mà khách hàng mong muốn.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

quản trị viên No Comments

Với nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ pháp lý, Việt Luật là đơn vị chuyên tư vấn về lĩnh vực đầu tư nước ngoài, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài khi bước vào thị trường Việt Nam. Chúng tôi tự tin về kinh nghiệm và chuyên môn của mình sẽ hỗ trợ tốt nhất cho quý khách hàng.  Việt luật luôn hiểu rằng khi quý khách có nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ cần sự tư vẫn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. Để giúp quý khách tiến hành thủ tục này, Việt Luật sẽ mang đến cái nhìn hoàn thiện về thủ tục hành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

quản trị viên No Comments

Với công cuộc mở cửa, hội nhập nền kinh tế như hiện nay đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam hoạt động, các nhà đầu tư nước ngoài cũng chọn Việt Nam làm địa điểm tiềm năng để phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ. Do đó, thành lập công ty 100 vốn nước ngoài trở thành xu thế của nền kinh tế quốc dân.
Tư vấn Việt Luật, chúng tôi với sự uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật kinh doanh và đầu tư nước ngoài luôn sẵn sàng cung cấp cho quý khách dịch vụ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài trọn gói và chi phí hợp lí.
Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam mới nhất
1. Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
– Điều kiện tiên quyết là Nhà đầu tư hiện có hoặc đã có dự án đầu tư tại Việt Nam hay có dự án kinh doanh khả thi được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét, đánh giá.
– Thứ hai, Nhà đầu tư nước ngoài phải có đủ năng lực tài chính để đảm bảo việc triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.
– Thứ ba, Nhà đầu tư cần cam kết những nghĩa vụ về sử dụng lao động, thuế và sử dụng đất đối với nhà nước Việt Nam.
– Điều kiện để tiến hành thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.
2. Các loại hình công ty 100 vốn nước ngoài
2.1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn 100 vốn nước ngoài:
Thứ nhất, căn cứ theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014, các Nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp là công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.
“Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:
a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trongphạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;
c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.”
Thứ hai, các Nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài theo quy định tại Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014.
“Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.”
2.2. Công ty cổ phần 100 vốn nước ngoài
Khi thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài, các Nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp đó là công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014.
“Điều 110. Công ty cổ phần
1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.”
3. Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
Hồ sơ cần cung cấp để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm các giấy tờ sau:
 Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác
 Quyết định thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của công ty tại nước đó
 Quyết định bổ nhiệm người đại điện công ty nước ngoài tại Việt Nam của công ty
 Báo cáo tài chính của Nhà đầu tư
 Bản sao Điều lệ của công ty tại Hàn Quốc
 Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty dự kiến thành lập
 Thông tin về địa điểm thành lập trụ sở công ty
 Hợp đồng thuê văn phòng hợp pháp và các giấy tờ kèm theo.(có công chứng)
 Hồ sơ năng lực của nhà đầu tư (xác nhận của ngân hàng về khả năng tài chính và vốn đầu tư của nhà đầu tư ở nước sở tại)
 Thông tin về các mặt hàng cụ thể xuất, nhập khẩu
 Vốn đầu tư dự định thành lập
 Và một số giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước Việt Nam.
B. DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100 VỐN NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT LUẬT
1. Việt Luật sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách trước khi thực hiện thành lập công ty:
 Công ty 100 vốn nước ngoài nên có cơ cấu tổ chức như thế nào để phù hợp với ngành nghề kinh doanh của họ.
 Tư vấn các quy định pháp lý về vốn pháp định, vốn điều lệ
 Tư ván địa điểm đặt trụ sở
 Tư vấn các vấn đề về thuế
 Tư vấn các ưu đãi cho công ty 100 vốn nước ngoài khi tham gia dịch vụ của Việt Luật.
2. Việt Luật đại diện cho Nhà đầu tư thực hiện các công việc
 Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
 Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư
 Theo dõi hồ sơ, xử lý những vấn đề phát sinh liên quan
 Thực hiện thủ tục làm con dấu và đăng ký mẫu dấu cho công ty
 Hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán nước ngoài
 Công chứng dịch các tài liệu, giấy tờ có liên quan
 Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
 Xin chủ trương, văn bản chấp thuận của Bộ công thương, Sở công thương, Sở tài chính và các cơ quan có liên quan khác
 Giải trình về năng lực của dự án đầu tư đối với các Bộ, Nghành, Sở có liên quan trong quá trình thẩm tra dự án đầu tư
 Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty 100 vốn nước ngoài
3. Việt Luật hướng dẫn quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
Bước 1: Đăng kí chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư
Bước 3: Thành lập doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
Bước 4: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
Bước 5: Khắc dấu của doanh nghiệp
Bước 6: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia.
4. Dịch vụ miễn phí sau khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
 Việt Luật tư vấn cho doanh nghiệp đăng kí, thực hiện các nghĩa vụ về thuế
 Tư vấn thủ tục in và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng
 Tư vấn báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài với các Bộ, Sở, Ngành theo định kì.
 Tư vấn các vấn đề pháp lý đối với người nước ngoài làm việc và sinh sống tại Việt Nam phù hợp với pháp luật về cư trú đối với người nước ngoài.
Việt Luật luôn cam kết với khách hàng thực hiện dịch vụ một cách nhanh chóng nhất và chính xác nhất!
Để được phục vụ một cách chi tiết nhất, quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0243 997 428 hoặc Email congtyvietluathanoi@gmail.com

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

quản trị viên No Comments

Việt Luật hướng dẫn quy định thủ tục xin cấp phép hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà như sau:

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ làm răng giả tại Việt Nam

quản trị viên No Comments

Nội dung và thủ tục pháp lý quy định về việc xin cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở dịch vụ làm răng giả tại Việt Nam như sau:

Xin cấp giấy phép hoạt động của phòng khám đa khoa tại Việt Nam

quản trị viên No Comments

Để nắm rõ hơn về thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động của phòng khám đa khoa tại Việt Nam, Việt Luật hướng nhẫn và giới thiệu về thủ tục và quy trình thực hiện để quý khách hàng có thể nắm rõ về nội dung xin cấp phép hoạt động cho phòng khám đa khoa như sau:

Thủ tục xin cấp phép hoạt động bệnh viện tư nhân

quản trị viên No Comments

Việt Luật hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động của bệnh viện tư nhân hoạt động tại Việt Nam được thực hiện cụ thể như sau:

Thủ tục xin cấp giấy phép nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

quản trị viên No Comments

Bạn đang thắc mắc hay tìm hiểu về thủ tục xin cấp giấy phép nhượng quyền thương mại tại Việt Nam nhưng chưa nắm rõ thủ tục và quy trình như thế nào? Để giải đáp các thắc mắc đó chúng tôi hướng dẫn quý khách hàng, nhà đầu tư nội dung cụ thể nhất và để tránh vướng mắc hay mất thời gian không đáng có vì thủ tục hành chính.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty

quản trị viên No Comments

Bạn đang thắc mắc về thủ tục đăng ký thành lập công ty mới, nhưng chưa biết thực hiện cụ thể như thế nào? và những nội dung cần thực hiện để mở được công ty một cách hợp pháp? Để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nội dung đó chúng tôi tư vấn nội dung cụ thể để giảm thiểu thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí cho bạn khi thực hiện việc đăng ký thành lập công ty.

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xuất khẩu gạo

quản trị viên No Comments

Những trường hợp nào khi đã được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo bị thu hồi lại giấy chứng nhận, Để tránh gặp những trường hợp đó Việt Luật đưa ra các trường hợp cụ thể để doanh nghiệp nắm rõ và chi tiết nhất các quy định này.

CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
- Địa chỉ:  Số 8/22 phố Đỗ Quang,  Cầu Giấy,  Hà Nội
- Điện thoại:  0243.997.4288 / 02437.332.666
- Di động: 0965.999.345
- Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
- Website:  giayphepdoanhnghiep.info
- VP Hồ Chí Minh:  Số 43/58A Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại : 0909.608.102 
 
Bảng giá dịch vụ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Đầu tư nước ngoài
VPĐD nước ngoài
Thẻ tạm trú
Giấy phép lao động
Hotline: 0965.999.345
Thành lập công ty
Chi nhánh - VPĐD
Giải thể
Thay đổi ĐKKD
Hotline: 0965.999.345
Nhãn hiệu hàng hóa
Bản quyền
Mã số - Mã vạch
Dịch vụ khác
Hotline: 0968.29.3366
Dịch vụ khác
0965.999.345
0965.999.345