Cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo

Cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo

quản trị viên No Comment
GIẤY PHÉP CON

Trường hợp cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo được thực hiện như thế nào? Điều kiện cấp lại giấy chứng nhận xuất khẩu gạo ra sao? Nội dung thực hiện được chuyên viên chúng tôi tư vấn tới doanh nghiệp chính xác và đầy đủ như sau:

CAP-LAI-GIAY-PHEP-XUAT-KHAU-GAO
1. Bộ Công thương xem xét, cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:
a) Có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận.
b) Giấy chứng nhận bị thất lạc, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận gồm:
a) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này.
b) Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp. Trường hợp không còn bản chính do bị thất lạc, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy, thương nhân phải có báo cáo giải trình và nêu rõ lý do.
c) Các tài liệu liên quan đến sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận, nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
3. Thời hạn xem xét, cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận là 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không đồng ý cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận, Bộ Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận được cấp lại hoặc được điều chỉnh nội dung trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này là thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.
Văn bản luật tham khảo :Nghị định Số: 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Đơn đề nghị theo mẫu phụ lục III như sau:

Phụ lục III

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

(Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP

 ngày  04  tháng 11  năm 2010 của Chính phủ)

_______

 

TÊN THƯƠNG NHÂN

_______

 

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

…, ngày…   tháng…    năm 20…

 

                                           

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại/điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận

đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

________

Kính gửi: Bộ Công Thương.

 

  1. Tên thương nhân:…………………………..……………………..………

– Tên thương nhân bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………….…

– Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………….……

– Địa chỉ trụ sở chính:……………….Số điện thoại:……………số fax:……

– Địa chỉ website (nếu có):…………………………….…………………..…

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số…do…(tên cơ quan cấp)…cấp ngày…tháng…năm…

Đề nghị Bộ Công Thương cấp lại/điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho…(tên thương nhân)…thay thế/trong Giấy chứng nhận số….cấp ngày…tháng…năm…theo quy định tại Nghị định số…/2010/NĐ-CP ngày…tháng …năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Lý do đề nghị cấp lại như sau:

……………………………………………….…………………..…………..

……………………………………………………….…………..……………

  1. Hồ sơ kèm theo gồm:

– ……………………………………………………….………………………

– …………………………………………………………….……………………

  1. Thương nhân xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trong Đơn và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo đơn này./.

 

  Người đại diện theo pháp luật

của thương nhân

(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)Nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi để được tư vấn tốt nhất! 

Bài Viết Liên Quan
Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xuất khẩu gạo
Những trường hợp nào khi đã được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo bị thu hồi lại giấy chứng nhận, Để tránh gặp những trường hợp đó Việt Luật đưa ra các trường hợp cụ thể để doanh nghiệp nắm rõ và chi tiết nhất các quy định này. 1. Bộ Công thương xem xét, quyết định việc thu hồi Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau: a) Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đề nghị thu hồi. b) Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. c) Thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư. d) Thương nhân không xuất khẩu gạo trong thời gian 12 (mười hai) tháng liên tục, trừ trường hợp thương nhân đã thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật. đ) Thương nhân không duy trì việc đáp ứng điều kiện kinh doanh quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 4 Nghị định này trong quá trình kinh doanh. e) Thương nhân có hành vi vi phạm được quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều 26 Nghị ...
Xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Bạn đang có nhu cầu kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, bạn muốn xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế với phương thức hoạt động đưa khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam và đưa khách ra nước ngoài, để thực hiện thủ tục đó các chuyên viên tư vấn chúng tôi hướng dẫn nội dung cơ bản cụ thể như sau: I. Điều kiên khi xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tê - Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp (Có giấy phép đăng ký kinh doanh và dấu công ty hợp pháp) - Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 500.000.000 đồng - Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; - Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. + Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ hành. + Thời ...
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo
Doanh nghiệp đang có nhu cầu xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo cần thực hiện những thủ tục cụ thể như thế nào? Nội dung và điều kiện cần thiết để có giấy phép kinh doanh ra sao? Để hỗ trợ nội dung đó chúng tôi tư vấn nội dung chi tiết tới khách hàng về thủ tục và quy trình thực hiện như sau: I. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. b) Có ít nhất 01 (một) kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 (năm nghìn) tấn thóc, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. c) Có ít nhất 01 (một) cơ sở xay, xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 2. Kho chứa, cơ sở xay, xát quy định tại Điều này phải thuộc sở hữu của thương nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực ...
Các trường hợp bị thu hồi giấy phép
Xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh

Leave a Reply

CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
- Địa chỉ:  Số 8/22 phố Đỗ Quang,  Cầu Giấy,  Hà Nội
- Điện thoại:  0243.997.4288 / 02437.332.666
- Di động: 0965.999.345
- Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
- Website:  giayphepdoanhnghiep.info
- VP Hồ Chí Minh:  Số 43/58A Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại : 0909.608.102 
 
Bảng giá dịch vụ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Đầu tư nước ngoài
VPĐD nước ngoài
Thẻ tạm trú
Giấy phép lao động
Hotline: 0965.999.345
Thành lập công ty
Chi nhánh - VPĐD
Giải thể
Thay đổi ĐKKD
Hotline: 0965.999.345
Nhãn hiệu hàng hóa
Bản quyền
Mã số - Mã vạch
Dịch vụ khác
Hotline: 0968.29.3366
Dịch vụ khác
0965.999.345
0965.999.345