Thủ tục xin cấp phép hoạt động bệnh viện tư nhân

Thủ tục xin cấp phép hoạt động bệnh viện tư nhân

quản trị viên No Comment
GIẤY PHÉP CON

Việt Luật hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động của bệnh viện tư nhân hoạt động tại Việt Nam được thực hiện cụ thể như sau:

thu-tuc-cap-phep-hoat-dong-bv-tu-nhan
I. Trình tự thực hiện
1. Cá nhân, cơ sở đề nghị cấp Giấy phép hoạt động nộp hồ sơ tại Sở Y tế.
2. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ và ghi phiếu tiếp nhận(mẫu số 14),
3. Cá nhân, Cơ sở đóng lệ phí cấp phép theo quy định
4. Sở Y tế Thành lập đoàn thẩm định, thẩm định cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế; Trình Giám đốc sở Y tế xem xét quyết định cấp Giấy phép hoạt động.
– Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chưa hợp lệ thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;
– Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì có văn bản trả lời gửi người đề nghị cấp giấy phép hoạt động và nêu rõ lý do;
5. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả Giấy phép hoạt động vào thứ 5 hàng tuần.
II. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a, Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu số 7).
2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước .
3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, lãnh đạo khoa, phòng hoặc người phụ trách bộ phận chuyên môn.
4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (mẫu số 5).
5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả hình thức tổ chức (mẫu số 8).
6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề.
7. Điều lệ tổ chức và hoạt động (mẫu số 9) và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện.
8. Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu.
9. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất danh mục kỹ thuật chuyên môn dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
b, Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
III. Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Sở Y tế.
IV. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hành chính.
Lệ phí:
– Phí thẩm định 10.500.000đ/bệnh viện.
– Lệ phí cấp giấy phép 350.000đ/bệnh viện.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (mẫu số 7)
2. Phiếu tiếp nhận hồ sơ (mẫu số 14)
3. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (mẫu số 5)
4. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế(mẫu số 8 )
5. Điều lệ tổ chức và hoạt động (mẫu số 9) và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 1. Quy mô bệnh viện:
a) Bệnh viện đa khoa phải có ít nhất 30 giường bệnh trở lên;
b) Bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền phải có ít nhất 20 giường bệnh; riêng đối với bệnh viện chuyên khoa mắt sử dụng kỹ thuật cao phải có ít nhất 10 giường bệnh.
2. Cơ sở vật chất
a) Được thiết kế, xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số 365: 2007. Riêng đối với các khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc, khoa phẫu thuật, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm, việc thiết kế, xây dựng phải thực hiện đúng các quy định tại các Quyết định số 32, 33, 34/2005/QĐ – BYT ngày 31/10/2005 và số 35/2005/QĐ – BYT ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Trường hợp bệnh viện được xây dựng trên địa bàn quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương mà không bảo đảm diện tích đất xây dựng theo quy định của Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số 365:2007 thì có thể được thiết kế, xây dựng theo hình thức nhà hợp khối, cao tầng nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Bố trí các khoa, phòng, hành lang bảo đảm hoạt động chuyên môn theo mô hình tập trung, liên hoàn, khép kín trong phạm vi khuôn viên của bệnh viện; bảo đảm điều kiện vô trùng và các điều kiện vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;
– Bảo đảm diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50 m2/giường bệnh trở lên; mặt trước (mặt tiền) bệnh viện phải đạt ít nhất 10 m;
b) Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.
3. Thiết bị y tế:
a) Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà bệnh viện đăng ký;
b) Có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện. Trường hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, bệnh viện phải có hợp đồng với cơ sở có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện.
4. Tổ chức:
a) Các khoa:
– Có ít nhất 02 (hai) trong 04 (bốn) khoa nội, ngoại, sản, nhi đối với bệnh viện đa khoa hoặc một khoa lâm sàng phù hợp đối với bệnh viện chuyên khoa;
– Khoa khám bệnh (gồm có nơi tiếp đón người bệnh, buồng cấp cứu – lưu bệnh, buồng khám, buồng tiểu phẫu);
– Khoa cận lâm sàng: Có ít nhất hai bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Riêng đối với bệnh viện chuyên khoa mắt nếu không có bộ phận chẩn đoán hình ảnh thì phải có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có bộ phận chẩn đoán hình ảnh đã được cấp giấy phép hoạt động;
– Khoa dược;
– Các khoa, phòng chuyên môn khác trong bệnh viện phải phù hợp với quy mô, chức năng nhiệm vụ.
b) Có các phòng chức năng về kế hoạch tổng hợp, tổ chức nhân sự, điều dưỡng, tài chính kế toán.
5. Nhân sự:
a) Số lượng nhân viên hành nghề làm việc toàn thời gian (cơ hữu) trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số nhân viên hành nghề trong khoa;
b) Định mức biên chế, tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Mục II Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT – BYT – BNV ngày 05/6/2007 của liên bộ Bộ Y tế – Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ Sở Y tế tỉnh nhà nước;
c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà bệnh viện đăng ký hoạt động;
– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn của bệnh viện phải được thể hiện bằng văn bản;
– Là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện.
d) Trưởng khoa lâm sàng phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa đó;
– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh tại chuyên khoa đó ít nhất là 36 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm trưởng khoa phải được thể hiện bằng văn bản;
– Là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện;
đ) Trưởng khoa khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
Tốt nghiệp đại học và có thời gian làm việc tại chuyên khoa đó ít nhất là 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày được phân công, bổ nhiệm làm trưởng khoa. Việc phân công, bổ nhiệm trưởng khoa phải được thể hiện bằng văn bản;
– Là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện;
e) Trưởng khoa dược là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện và phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:
– Đối với bệnh viện nhà nước trưởng khoa dược phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện;
– Đối với bệnh viện tư nhân có quy mô giường bệnh từ 30 giường trở lên trưởng khoa dược phải là dược sỹ đại học. Đối với bệnh viện tư nhân có quy mô giường bệnh dưới 30 giường chưa có dược sỹ đại học thì Giám đốc bệnh viện ủy quyền bằng văn bản cho dược sỹ trung học phụ trách khoa;
g) Phẫu thuật viên phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Là bác sỹ chuyên khoa hệ ngoại hoặc bác sỹ đa khoa có chứng nhận đào tạo chuyên khoa ngoại của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trở lên hoặc trường đại học chuyên ngành y khoa hoặc tại Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thuộc các bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế. Trường hợp được đào tạo ở nước ngoài, phẫu thuật viên phải có chứng nhận chuyên khoa;
– Có văn bản cho phép thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa của người đứng đầu bệnh viện theo đề nghị của người phụ trách chuyên môn của bệnh viện;
h) Ngoài các đối tượng trên, người hành nghề phải có chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với công việc được phân công. Việc phân công phải được thể hiện bằng văn bản.
V. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009: Khoản 2 Điều 45; Khoản 2 Điều 38; Điểm a, b Khoản 1 Điều 47; Khoản 2 Điều 49
2. Thông tư số 41/2011/TT – BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế: Điều 23, Điều 40
3. Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Y, Dược; lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu trang thiết bị Y tế, dược phẩm, cấp chứng chỉ hành nghề Y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.
Các thủ tục pháp lý yêu cầu điều kiện đăng ký xin cấp giấy phép bệnh viện tư nhân có thể thay đổi, do vậy để nắm rõ và cụ thể nhất về chi phí dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn Việt Luật để hỗ trợ tốt nhất. 

Bài Viết Liên Quan
Xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Bạn đang có nhu cầu kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, bạn muốn xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế với phương thức hoạt động đưa khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam và đưa khách ra nước ngoài, để thực hiện thủ tục đó các chuyên viên tư vấn chúng tôi hướng dẫn nội dung cơ bản cụ thể như sau: I. Điều kiên khi xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tê - Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp (Có giấy phép đăng ký kinh doanh và dấu công ty hợp pháp) - Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 500.000.000 đồng - Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; - Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. + Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ hành. + Thời ...
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP và Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH như sau: I. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: Hồ sơ đề nghị cấp gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được quy định tại Điều 11 Nghị định 55/2013/NĐ-CP bao gồm: Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định; Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định pháp luật; Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê.  II. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: Điều 12, Điều 13 Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như sau: Thời ...
Đối với những khách hàng đang quan tâm đến việc thành lập công ty sản xuất phim, cần chú ý những điều sau để được đăng ký giấy chứng nhận thành công A. Điều kiện đăng ký giấy chứng nhận sản xuất phim - Tiến hành việc thành lập công ty và có đăng ký số vốn pháp định theo quy định của Chính phủ -Giám Đốc hoặc Tổng Giám đốc có đủ tiêu chuẩn theo quy định -Giấy phép hợp tác,liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; -Kịch bản văn học bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. B. Hồ sơ bao gồm -Đơn đề nghị ( theo mẫu) -Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền -Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. C. Trình tự thực hiện Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp đến Cục Điện Ảnh- Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; Bước 2: Cục điện ảnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim. Bước 3: ...
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp. Nếu cá nhân, tổ chức muốn được kinh doanh loại hình này thì cần những thủ tục gì để được đăng ký giấy phép kinh doanh? 1. Hồ sơ gồm có -Giấy đề nghị cấp giấy phép -Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Bản sao các loại giấy tờ chứng thực người điều hành vận tải -Phương án kinh doanh -Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật 2. Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến phòng vận tải của sở giao thông vận tải tại địa bàn nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở Bước 2: Chuyên viên sẽ thẩm định và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ -Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày đến nhận giấy phép -Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc ...
Quyết định công nhận hạng sao cơ sở lưu trú du lịch
Có rất nhiều người hay gọi khách sạn 5 sao, 4 sao, 3 sao,... nhưng ít ai biết được dựa vào đâu mà nó lại được gọi như vậy. Dưới đây Việt Luật xin được giải thích với khách hàng về quyết định công nhận hạng sao đối với cơ sở lưu trú du lịch. 1.Các dịch vụ lưu trú được công nhận  Các khách sạn, làng du lịch; biệt thự du lịch; Căn hộ du lịch; bãi cắm trại du lịch; nhà ở du lịch; nhà ở có phòng trọ cho khách du lịch; 2. Hồ sơ đăng ký gồm - Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định. - Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch; - Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL; - Bản sao có giá trị pháp lý: +Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có); + Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng ...
Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
Hóa chất là một trong số những sản phẩm kinh doanh đặc biệt. Có những hóa chất mang lại lợi ích cho con người, giúp con người trong nhiều công việc đời sống, tuy nhiên có những hóa chất lại gây hại rất lớn. Chính vì vậy, khi doanh nghiệp muốn đăng ký kinh doanh hóa chất thì sẽ được nhà nước giám sát và quy định rất gắt gao A. Điều kiện kinh doanh hóa chất -Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất; -Người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất; -Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở kinh doanh hóa chất phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất; -Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; - Có trang thiết bị an toàn phòng, ...
Chúng ta có lẽ rất ít khi bắt gặp các cơ sở sản xuất rượu cỡ lớn, bởi lẽ rượu là một trong những mặt hàng mà nhà nước hạn chế khuyến khích kinh doanh. Nếu bạn đang quan tâm, muốn kinh doanh rượu dưới dạng công nghiệp thì cần chú ý những điều sau: 1. Hồ sơ cần chuẩn bị -Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. -Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế. -Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. -Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất. -Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp. 2. Quy trình -Tiếp nhận hồ sơ Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn thư bộ và chuyển cho lãnh đạo Vụ công nghiệp nhẹ. Sau ...
Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nếu cơ sở đã đi vào hoạt động mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì mức phạt từ cảnh cáo đến phạt hành chính hoặc đóng cửa cơ sở. Thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định như sau: I. Đối tượng, điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận:  Điều 34 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây: + Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật này; + Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, Khoản 2 điều này cũng quy định các tổ chức, cá nhân bị thu hồi ...
Giấy phép bán lẻ rượu
Rượu được coi là mặt hàng đặc biệt. Khi cá nhân đam mê về rượu và mong muốn được kinh doanh mặt hàng này nhưng chưa rõ về các quy định trong luật thì có thể xem qua tư vấn của chúng tôi dưới đây. Việt Luật xin hướng dẫn khách hàng đăng ký giấy phép kinh doanh rượu như sau: 1. Điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh rượu - Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán rượu; -Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị do Bộ Công thương quy định; -Có kho dự trữ hàng, đáp ứng các yêu cầu về bảo quản chất lượng rượu, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy, nổ; -Có hệ thống phân phối. >>> Tìm hiểu thêm : Tư vấn thủ tục thành lập công ty trọn gói tại Việt Luật 2. Hồ sơ cần chuẩn bị -Đơn đề nghị xin giấy phép bán lẻ rượu (theo mẫu) - Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ...
Xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành
Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu
Hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe
Quyết định công nhận hạng sao cơ sở
Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa
Giấy phép sản xuất rượu
Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn
Giấy phép bán lẻ rượu

Leave a Reply

CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
- Địa chỉ:  Số 8/22 phố Đỗ Quang,  Cầu Giấy,  Hà Nội
- Điện thoại:  0243.997.4288 / 02437.332.666
- Di động: 0965.999.345
- Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
- Website:  giayphepdoanhnghiep.info
- VP Hồ Chí Minh:  Số 43/58A Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại : 0909.608.102 
 
Bảng giá dịch vụ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Đầu tư nước ngoài
VPĐD nước ngoài
Thẻ tạm trú
Giấy phép lao động
Hotline: 0965.999.345
Thành lập công ty
Chi nhánh - VPĐD
Giải thể
Thay đổi ĐKKD
Hotline: 0965.999.345
Nhãn hiệu hàng hóa
Bản quyền
Mã số - Mã vạch
Dịch vụ khác
Hotline: 0968.29.3366
Dịch vụ khác
0965.999.345
0965.999.345