Tag Archives: Thành lập công ty

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

quản trị viên No Comments

Với công cuộc mở cửa, hội nhập nền kinh tế như hiện nay đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam hoạt động, các nhà đầu tư nước ngoài cũng chọn Việt Nam làm địa điểm tiềm năng để phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ. Do đó, thành lập công ty 100 vốn nước ngoài trở thành xu thế của nền kinh tế quốc dân.
Tư vấn Việt Luật, chúng tôi với sự uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật kinh doanh và đầu tư nước ngoài luôn sẵn sàng cung cấp cho quý khách dịch vụ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài trọn gói và chi phí hợp lí.
Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam mới nhất
1. Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
– Điều kiện tiên quyết là Nhà đầu tư hiện có hoặc đã có dự án đầu tư tại Việt Nam hay có dự án kinh doanh khả thi được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét, đánh giá.
– Thứ hai, Nhà đầu tư nước ngoài phải có đủ năng lực tài chính để đảm bảo việc triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.
– Thứ ba, Nhà đầu tư cần cam kết những nghĩa vụ về sử dụng lao động, thuế và sử dụng đất đối với nhà nước Việt Nam.
– Điều kiện để tiến hành thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.
2. Các loại hình công ty 100 vốn nước ngoài
2.1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn 100 vốn nước ngoài:
Thứ nhất, căn cứ theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014, các Nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp là công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.
“Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:
a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trongphạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;
c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.”
Thứ hai, các Nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài theo quy định tại Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014.
“Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.”
2.2. Công ty cổ phần 100 vốn nước ngoài
Khi thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài, các Nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp đó là công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014.
“Điều 110. Công ty cổ phần
1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.”
3. Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
Hồ sơ cần cung cấp để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm các giấy tờ sau:
 Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác
 Quyết định thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của công ty tại nước đó
 Quyết định bổ nhiệm người đại điện công ty nước ngoài tại Việt Nam của công ty
 Báo cáo tài chính của Nhà đầu tư
 Bản sao Điều lệ của công ty tại Hàn Quốc
 Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty dự kiến thành lập
 Thông tin về địa điểm thành lập trụ sở công ty
 Hợp đồng thuê văn phòng hợp pháp và các giấy tờ kèm theo.(có công chứng)
 Hồ sơ năng lực của nhà đầu tư (xác nhận của ngân hàng về khả năng tài chính và vốn đầu tư của nhà đầu tư ở nước sở tại)
 Thông tin về các mặt hàng cụ thể xuất, nhập khẩu
 Vốn đầu tư dự định thành lập
 Và một số giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước Việt Nam.
B. DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100 VỐN NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT LUẬT
1. Việt Luật sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách trước khi thực hiện thành lập công ty:
 Công ty 100 vốn nước ngoài nên có cơ cấu tổ chức như thế nào để phù hợp với ngành nghề kinh doanh của họ.
 Tư vấn các quy định pháp lý về vốn pháp định, vốn điều lệ
 Tư ván địa điểm đặt trụ sở
 Tư vấn các vấn đề về thuế
 Tư vấn các ưu đãi cho công ty 100 vốn nước ngoài khi tham gia dịch vụ của Việt Luật.
2. Việt Luật đại diện cho Nhà đầu tư thực hiện các công việc
 Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
 Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư
 Theo dõi hồ sơ, xử lý những vấn đề phát sinh liên quan
 Thực hiện thủ tục làm con dấu và đăng ký mẫu dấu cho công ty
 Hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán nước ngoài
 Công chứng dịch các tài liệu, giấy tờ có liên quan
 Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
 Xin chủ trương, văn bản chấp thuận của Bộ công thương, Sở công thương, Sở tài chính và các cơ quan có liên quan khác
 Giải trình về năng lực của dự án đầu tư đối với các Bộ, Nghành, Sở có liên quan trong quá trình thẩm tra dự án đầu tư
 Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty 100 vốn nước ngoài
3. Việt Luật hướng dẫn quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
Bước 1: Đăng kí chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư
Bước 3: Thành lập doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
Bước 4: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
Bước 5: Khắc dấu của doanh nghiệp
Bước 6: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia.
4. Dịch vụ miễn phí sau khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
 Việt Luật tư vấn cho doanh nghiệp đăng kí, thực hiện các nghĩa vụ về thuế
 Tư vấn thủ tục in và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng
 Tư vấn báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài với các Bộ, Sở, Ngành theo định kì.
 Tư vấn các vấn đề pháp lý đối với người nước ngoài làm việc và sinh sống tại Việt Nam phù hợp với pháp luật về cư trú đối với người nước ngoài.
Việt Luật luôn cam kết với khách hàng thực hiện dịch vụ một cách nhanh chóng nhất và chính xác nhất!
Để được phục vụ một cách chi tiết nhất, quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0243 997 428 hoặc Email congtyvietluathanoi@gmail.com

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-giay-phep-dkkd

Thủ tục đăng ký thành lập công ty

quản trị viên No Comments

Bạn đang thắc mắc về thủ tục đăng ký thành lập công ty mới, nhưng chưa biết thực hiện cụ thể như thế nào? và những nội dung cần thực hiện để mở được công ty một cách hợp pháp? Để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nội dung đó chúng tôi tư vấn nội dung cụ thể để giảm thiểu thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí cho bạn khi thực hiện việc đăng ký thành lập công ty.

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

nguyen huyen No Comments

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên được Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CPThông tư 20/2015/TT-BKHDT như sau:

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

nguyen huyen No Comments

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh được Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CPThông tư 20/2015/TT-BKHDT như sau:

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

nguyen huyen No Comments

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần được Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CPThông tư 20/2015/TT-BKHDT như sau:

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

nguyen huyen No Comments

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên được Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP Thông tư 20/2015/TT-BKHDT như sau:

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

quản trị viên No Comments

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty nhưng chưa biết phải thực hiện như thế nào? Làm sao để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động kinh doanh và làm việc cùng khách hàng theo quy định của pháp luật.
Vì chưa am hiểu nhiều nên bạn sẽ tìm đơn vị tư vấn dịch vụ để giải đáp tất cả những vướng mắc bạn gặp phải đồng thời cung cấp chất lượng dịch vụ tư vấn pháp lý uy tín và chất lượng để bạn có thể tin tưởng hợp tác làm việc .
Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Việt Luật hướng dẫn nội dung và quy trình thành lập công ty cụ thể như sau:
1. Những nội dung Việt Luật tư vấn khách hàng trước khi thành lập công ty:
– Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức công ty cụ thể như với số lượng thành viên tham gia góp vốn công ty nên lựa chọn loại hình công ty nào? Công ty cổ phần? Công ty tnhh, công ty tư nhân, công ty hợp doanh..kèm theo đó là phân tích những ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp để khách hàng có thể hiểu rõ ràng nhất.
– Tư vấn cách đặt tên công ty ( Đặt tên tránh trừng lặp những doanh nghiệp đã đăng ký trước, cách đặt tên theo thương hiệu hay ngành nghề bạn đang có ý định kinh doanh..)
– Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành công ty
– Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh(Lựa chọn nghành nghề theo mã nghành nghề Việt Nam, tư vấn thủ tục liên quan nghành nghề có điều kiện và đăng ký nghành nghề đăng được ưu đãi.. )
– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông
– Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn, vốn điều lệ phù hợp với mức nộp thuế môn bài hàng năm
– Tư vấn các nội dung khác có liên quan trước khi thành lập công ty
Sau khi đã nắm bắt được nội dung để thành lập công ty quý khách hàng có thể lựa chọn gói dịch vụ thành lập công ty do Việt Luật cung cấp cụ thể như sau:

CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
- Địa chỉ:  Số 8/22 phố Đỗ Quang,  Cầu Giấy,  Hà Nội
- Điện thoại:  0243.997.4288 / 02437.332.666
- Di động: 0965.999.345
- Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
- Website:  giayphepdoanhnghiep.info
- VP Hồ Chí Minh:  Số 43/58A Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại : 0909.608.102 
 
Bảng giá dịch vụ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Đầu tư nước ngoài
VPĐD nước ngoài
Thẻ tạm trú
Giấy phép lao động
Hotline: 0965.999.345
Thành lập công ty
Chi nhánh - VPĐD
Giải thể
Thay đổi ĐKKD
Hotline: 0965.999.345
Nhãn hiệu hàng hóa
Bản quyền
Mã số - Mã vạch
Dịch vụ khác
Hotline: 0968.29.3366
Dịch vụ khác
0965.999.345
0965.999.345