Tình hình doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng quay trở lại hoạt động năm 2015

Tình hình doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng quay trở lại hoạt động năm 2015

quản trị viên No Comment
TIN TỨC

I.Tình hình doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong năm 2015

– Về tình hình chung:

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong năm 2015 của cả nước là 9.467 doanh nghiệp, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm trước (So sánh 2014/2013: doanh nghiệp giải thể giảm 2,2%).

 

Thống kê theo Quý, số doanh nghiệp giải thể trong Quý IV/2015 là 2.505 doanh nghiệp tăng 11,1% so với Quý III/2015; tăng 16,9% so với Quý II/2015 (2.143 doanh nghiệp); giảm 2,3% so với Quý I/2015 (2.565 doanh nghiệp) và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2014 (2.474 doanh nghiệp).

+ Số doanh nghiệp giải thể theo loại hình doanh nghiệp:

Trong tổng số 9.467 doanh nghiệp giải thể, có 3.511 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 37,1%; có 2.668 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 28,2%; có 1.907 doanh nghiệp tư nhân chiếm 20,1% và 1.381 công ty cổ phần chiếm 14,6%.

+ Số lượng doanh nghiệp giải thể theo quy mô vốn:

Theo số liệu tại Bảng 1 cho thấy trong năm 2015 số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 93,68% trên tổng số doanh nghiệp giải thể (cùng kỳ năm 2014 tỷ lệ này là 93,75%). Điều này phần nào cho thấy, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường được tổ chức tốt hơn, có trình độ quản lý, nguồn lao động và công nghệ sản xuất phát triển so với doanh nghiệp quy mô nhỏ nên có sức đề kháng và hoạch định chiến lược kinh doanh tốt hơn.

Về tình hình doanh nghiệp giải thể theo vùng lãnh thổ:

Phân theo vùng lãnh thổ, trong năm 2015 tình hình doanh nghiệp đăng ký giải thể tăng tại một số vùng so với cùng kỳ năm trước, gồm có: Tây Nguyên có tỷ lệ tăng nhiều nhất là 30,3%; tiếp đó là Đồng bằng Sông Hồng tăng 16,7% và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 0,1%.

Ngược lại với các vùng trên, các vùng còn lại đều có số doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước lần lượt là Trung du và miền núi phía Bắc giảm 14,8%; Đồng bằng Sông Cửu Long giảm 6,0% và Đông Nam Bộ giảm 4,2%.

– Về tình hình doanh nghiệp giải thể theo ngành, lĩnh vực hoạt động:

Trong năm 2015, một số ngành, lĩnh vực có tình hình doanh nghiệp giải thể tăng, bao gồm: Thông tin và truyền thông tăng 104,3%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 77,8%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga tăng 28,3%; Giáo dục và đào tạo tăng 21%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ, tư vấn; quảng cáo và chuyên môn khác tăng 12,2%. Các ngành, lĩnh vực còn lại đều có số doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước.

II. Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và tạm ngừng hoạt động trong năm 2015

– Về tình hình chung:

Trong năm 2015, số doanh nghiệp tạm ngừng của cả nước là 71.391 doanh nghiệp, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: 15.649 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký, 55.742 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký (So sánh 2014/2013: doanh nghiệp gặp khó khăn tăng 14,5%).

+ Số doanh nghiệp gặp khó khăn theo loại hình doanh nghiệp:

Trong tổng số 71.391 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng, có 26.349 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 36,908%; có 22.889 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 32,061%; có 9.070 doanh nghiệp tư nhân chiếm 12,705%; có 13.081 công ty cổ phần chiếm 18,323% và 2 công ty hợp danh chiếm 0,003%.

+ Số doanh nghiệp gặp khó khăn theo quy mô vốn:

Theo số liệu tại Bảng 2 cho thấy trong năm 2015 số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 93,5% trên tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng (cùng kỳ năm 2014 tỷ lệ này là 92,8%).

– Về tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động theo vùng lãnh thổ:

Trong năm 2015, tất cả các vùng trong cả nước đều có tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ tăng nhiều nhất là 35,8%; tiếp đến là Đồng bằng Sông Cửu Long tăng 34,4%; Đông Nam Bộ tăng 29,1%; Tây Nguyên tăng 23,8%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 21,8% và Đồng bằng Sông Hồng tăng 10,2%.

– Về tình hình doanh nghiệpgặp khó khăn theo ngành, lĩnh vực hoạt động:

Thống kê trong năm 2015, tất cả các ngành, lĩnh vực đều có số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 150,5%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 68,8%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 56,7%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 40,4%;…

 

III. Tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2015

– Về tình hình chung:

Trong năm 2015, cả nước có 21.506 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký nay quay trở lại hoạt động, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, các giải pháp của Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương được ban hành đã phát huy tác dụng và hỗ trợ khu vực doanh nghiệp phát triển.

Thống kê theo Quý, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong Quý IV/2015 là 8.658 doanh nghiệp tăng 99,4% so với Quý III/2015; tăng 153,7% so với Quý II/2015 (3.413 doanh nghiệp); tăng 70% so với Quý I/2015 (5.094 doanh nghiệp) và tăng 144,1% so với cùng kỳ năm 2014 (3.547 doanh nghiệp).

 

Về tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động theo vùng lãnh thổ:

Trong năm qua, tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở tất cả các vùng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Đồng bằng Sông Cửu Long có tỷ lệ tăng nhiều nhất là 133,0%; tiếp đến là Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 80,1%; Trung du và miền núi phía Bắc tăng 49,9%; Tây Nguyên tăng 38,2%; Đông Nam Bộ tăng 32,8% và và Đồng bằng Sông Hồng tăng 17,0%.

 

Về tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động theo ngành, lĩnh vực hoạt động:

Trong năm 2015, phân theo ngành, lĩnh vực hoạt động cho thấy số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở tất cả các ngành so với cùng kỳ năm trước là: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 107,3%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 99,3%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 97,7%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 77,5%; Thông tin và truyền thông tăng 64,9%; Giáo dục và đào tạo tăng 60,9%;…

Nguồn:dangkykinhdoanh.gov.vn

Bài Viết Liên Quan
Mức thưởng Tết kỷ lục ở Hải Dương là 624 triệu đồng
Mức thưởng Tết Bính Thân cao nhất Hải Dương thuộc về một cá nhân đang làm việc tại công ty FDI. Theo Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương, mức thưởng Tết Bính Thân 2016 cao nhất trên địa bàn thuộc về một cá nhân đang làm việc tại một doanh nghiệp FDI với 624 triệu đồng. Thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước là 90 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu là 11 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất của doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước đạt 6 triệu 498 nghìn đồng/người. Ngoài ra, mức thưởng Tết Bính Thân bình quân của khối doanh nghiệp FDI đạt 3,7 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu là gần 2,4 triệu đồng/người; doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước là 2,3 triệu đồng/người và mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước là 1,3 triệu đồng/người.
Doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng thế nào từ Luật BHXH sửa đổi
Doanh nghiệp sẽ gặp bất lợi lớn nếu không đảm bảo mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động Doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng thế nào từ Luật BHXH sửa đổi, liên quan tới mức đóng BHXH cho người lao động, thưa ông? Khi Bộ luật Lao động ban hành và có hiệu lực, thì các doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, đều phải xây dựng thang bảng lương báo cáo cơ quan quản lý nhà nước. Thang bảng lương sẽ làm căn cứ thương lượng, thỏa thuận, ký kết hợp đồng lao động, căn cứ trả tiền lương của chủ sử dụng lao động cho người lao động và là căn cứ đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH sửa đổi. Việc thay đổi này nhằm đảm bảo bình đẳng giữa các khu vực có quan hệ lao động với nhau. Nguyên tắc là khu vực có quan hệ lao động phải chia lương bình quân cho cả giai đoạn. Theo đó, những doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh phải chia lương bình quân cho thời kỳ khu vực nhà nước và chia bình quân cho thời kỳ ...
Sự thành công của HCM trong việc thu hút nhà đầu tư theo chuỗi
Dẫn câu chuyện cách đây vài ngày, Dự án nhựa Phước Thành của doanh nghiệp trong nước chuyên sản xuất các sản phẩm cung ứng cho Samsung, có vốn đầu tư lên tới 1.600 tỷ đồng được cấp phép đầu tư, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã gọi đây là “trái ngọt” từ chủ trương thu hút đầu tư của Thành phố. Đó là, tập trung thu hút dự án của các tập đoàn lớn, có chuỗi sản xuất toàn cầuđầu tư vào Thành phố để hút các dự án trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của cả doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước của TP.HCM. Ông Khoa nói vậy tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) được tổ chức cuối tuần qua. Ngay cả con số 4,6 tỷ USD thu hút vốn đầu tư nước ngoài của TP.HCM năm 2015 hẳn cũng là kết quả của chủ trương này. Ngay trong những ngày đầu năm mới, lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của  TP.HCM đã có thêm 3 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 100 ...
Mức thưởng Tết kỷ lục ở Hải Dương
Doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng thế nào
Sự thành công của HCM trong việc thu

Leave a Reply

CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
- Địa chỉ:  Số 8/22 phố Đỗ Quang,  Cầu Giấy,  Hà Nội
- Điện thoại:  0243.997.4288 / 02437.332.666
- Di động: 0965.999.345
- Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
- Website:  giayphepdoanhnghiep.info
- VP Hồ Chí Minh:  Số 43/58A Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại : 0909.608.102 
 
Bảng giá dịch vụ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Đầu tư nước ngoài
VPĐD nước ngoài
Thẻ tạm trú
Giấy phép lao động
Hotline: 0965.999.345
Thành lập công ty
Chi nhánh - VPĐD
Giải thể
Thay đổi ĐKKD
Hotline: 0965.999.345
Nhãn hiệu hàng hóa
Bản quyền
Mã số - Mã vạch
Dịch vụ khác
Hotline: 0968.29.3366
Dịch vụ khác
0965.999.345
0965.999.345